LOGO
pl en

2007, Vol 5, No 3


Czynniki zagrożenia w ginekologii onkologicznej
Andrzej Zdziennicki
GIN ONKOL 2007, 5 (3), p. 119-124
DOI:

Nawroty po leczeniu chirurgicznym i skojarzonym u kobiet z rakiem szyjki macicy w stopniu IB/IIA wg FIGO
J. Starzewski, J. Sygut, M. Malmur, M. Klonowski, J. Plutecki, A. Chil, M. Misiek, L. Smorąg, A. Wrona-Cyranowska, K. Detka, J. Krawczyk, P. Kędzierawski, A. Bąk-Dzierżyński, T. Postuła
GIN ONKOL 2007, 5 (3), p. 125-139
DOI:

Nawrotowy platynowrażliwy i platynooporny nabłonkowy zaawansowany rak jajnika
Anita Olejek, Bogdan Waksmański
GIN ONKOL 2007, 5 (3), p. 140-150
DOI:

Analiza wyników samodzielnej radioterapii chorych na raka endometrium
Piotr Jóźwik, Kazimierz Karolewski, Zbigniew Kojs, Jerzy Jakubowicz, Paweł Blecharz, Krzysztof Urbański
GIN ONKOL 2007, 5 (3), p. 151-158
DOI:

Fibrynoliza i inhibitory krzepnięcia u chorych z subkliniczną niewydolnością nerek leczonych radiochemioterapią z powodu zaawansowanego raka szyjki macicy
Paweł Derlatka, Małgorzata Benke, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL 2007, 5 (3), p. 159-177
DOI: