LOGO
pl en

2005, Vol 3, No 4


Chirurgia zaawansowanego miejscowo raka sromu
Grzegorz Panek
GIN ONKOL, 2005, 3 (4), p. 201-210
DOI:

Histerektomia drogą minilaparotomii w operacyjnym leczeniu atypowych rozrostów endometrium – doniesienie wstępne
Andrzej Jan Barwijuk, Adam Paplicki, Marek Strzyżewski, Ryszard Krynicki
GIN ONKOL, 2005, 3 (4), p. 249-254
DOI:

Indukowana nadroparyną aktywacja fibrynolizy i jej wpływ na czynność nerek u chorych na raka szyjki macicy w stopniach IIB-IIIB leczonych metodą radiochemioterapii
Paweł Derlatka, Ewa Stachurska, Małgorzata Benke, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL, 2005, 3 (4), p. 234-248
DOI:

Ocena amplifikacji genu HER2/neu w guzach o granicznej złośliwości w porównaniu z rakiem jajnika metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) oraz nadekspresji receptora HER2 metodą immunohistochemiczną
Piotr Sobiczewski, Wojciech Olszewski, Anna Mrozkowiak, Mariusz Bidziński, Włodzimierz Olszewski
GIN ONKOL, 2005, 3 (4), p. 227-233
DOI:

Ekspresja wybranych białek w jajnikach kobiet, nosicielek mutacji BRCA1/2 poddanych profilaktycznemu usunięciu przydatków. Badanie pilotowe
Janina Markowska, Julia K. Bar, Zbigniew Szewierski
GIN ONKOL, 2005, 3 (4), p. 221-226
DOI:

Pojęcie węzła wartownika i jego zastosowanie kliniczne w rakach sromu, szyjki macicy i endometrium
Janusz Pozowski, Dariusz Dudkiewicz, Ilona Szypuła, Bogdan Michalski, Izabela Ulman-Włodarz, Małgorzata Brańka-Blada, Beata Wróblewska-Labus
GIN ONKOL, 2005, 3 (4), p. 211-220
DOI: