LOGO
pl en

2009, Vol 7, No 2


Rak gruczołowy szyjki macicy w świetle profilaktyki
Janina Markowska, Mariusz Bidziński, Anna Markowska
GIN ONKOL 2009, 7 (2), p. 83-87
DOI:

Radiochemioterapia zaawansowanego raka sromu – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa
Ryszard Krynicki, Bogusław Lindner, Joanna Jońska-Gmyrek, Jagna Staniaszek, Ewelina Bobek-Pstrucha, Joanna Borowiak, Magdalena Miedzińska, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL 2009, 7 (2), p. 88-96
DOI:

Aktualne poglądy dotyczące możliwości zachowania płodności u pacjentek leczonych terapią przeciwnowotworową
Jakub Rzepka, Kamil Zalewski, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL 2009, 7 (2), p. 97-106
DOI:

Peritonektomia – rola w operacji cytoredukcyjnej raka jajnika
Paweł Soja, Agata Sałek, Paweł Dudka, Maciej Naróg, Joanna Skręt-Magierło, Grzegorz Raba, Roman Kluza, Andrzej Skręt
GIN ONKOL 2009, 7 (2), p. 107-113
DOI:

D-dimery w chemioterapii pierwszego rzutu w raku jajnika
Joanna Stanisławiak, Janina Markowska, Radosław Mądry
GIN ONKOL 2009, 7 (2), p. 114-122
DOI:

Opieka paliatywna w zaawansowanym raku piersi
Tatiana Pietrzyńska, Ewa Podwińska, Anita Olejek, Jacek Zamłyński, Sebastian Turek
GIN ONKOL 2009, 7 (2), p. 123-130
DOI:

Olbrzymie guzy nowotworowe piersi w materiale Oddziału Opieki Paliatywnej
Tatiana Pietrzyńska, Ewa Podwińska, Anita Olejek, Sebastian Turek
GIN ONKOL 2009, 7 (2), p. 132-137
DOI:

Zarys rozwoju opieki paliatywnej z uwzględnieniem dokonań rodzimych
Tatiana Pietrzyńska, Ewa Podwińska, Anita Olejek, Jacek Zamłyński
GIN ONKOL 2009, 7 (2), p. 138-142
DOI: