Peritonektomia – rola w operacji cytoredukcyjnej raka jajnika
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie
2 Oddział Ginekologii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie
3 Oddział Dermatologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina w Rzeszowie
4 Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pielęgniarstwa i Połołnictwa
5 Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Wojewódzki Szpital w Przemyślu
Correspondence to: prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt, Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina,
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów, tel./faks: 017 866 63 51, e-mail: joannaskret@wp.pl
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL 2009, 7 (2), p. 107-113
STRESZCZENIE

Wstęp: Światowe statystyki pokazują nieustanny wzrost zachorowalności na raka jajnika. Ponieważ rezultaty leczenia tego nowotworu oparte na procedurach chirurgicznych oraz chemioterapii są wciąż niezadowalające, konieczne jest opracowanie nowych technik chirurgicznych, skuteczniejszych leków oraz nowych metod leczenia. Peritonektomia to procedura, która pozwala na szerszą cytoredukcję i uzyskanie lepszych wskaźników przeżycia. Celem pracy jest przegląd literatury dotyczącej peritonektomii – nowej metody w operacjach cytoredukcyjnych raka jajnika. Materiał i metodyka: Dokonano przeglądu piśmiennictwa w bibliotekach Cochrane, PubMed oraz Medline, używając podczas wyszukiwania słów kluczowych: ovarian, cancer, chemotherapy, peritonectomy procedures, chemohyperthermia oraz różnych kombinacji tych słów. Przeglądem objęto prace opublikowane po 1990 roku. Wyniki: Dane zawarte w literaturze pozwoliły przedstawić różne techniki peritonektomii oraz połączenia peritonektomii z hipertermiczną chemioterapią wewnątrzotrzewnową. Zaprezentowane są również wyniki leczenia operacyjnego z zastosowaniem peritonektomii, omówiono także komplikacje ze strony różnych układów związane z tym zabiegiem. Wnioski: Peritonektomia jest nową metodą chirurgiczną, która może poprawić rezultaty leczenia raka jajnika. Mimo iż ten rodzaj leczenia powoduje częstsze występowanie powikłań związanych z wysokim obciążeniem dla organizmu, większość autorów jest zdania, iż wskaźniki powikłań i umieralności są możliwe do zaakceptowania. Na podstawie istniejących prac wywnioskować można, iż potrzebne są badania prospektywne, które w pełni potwierdzą znaczenie tej metody w aspekcie przeżyć i komplikacji pooperacyjnych.

Słowa kluczowe: rak jajnika, operacja cytoredukcyjna, peritonektomia, chemioterapia hipertermiczna, debulking