LOGO
pl en

2006, Vol 4, No 3


Niedokrwistość towarzysząca leczeniu chorych na raka jajnika schematem chemioterapii składającym się z paklitakselu i pochodnej platyny – analiza wstępna
Magdalena Miedzińska-Maciejewska
GIN ONKOL 2006, 4 (3), p. 151-159
DOI:

Obraz siebie a seksualne funkcjonowanie w małżeństwie kobiet po histerektomii. Perspektywa pacjentek i perspektywa ich zdrowych mężów
Agnieszka Pietrzyk
GIN ONKOL 2006, 4 (3), p. 160-176
DOI:

Wpływ odstępu czasu między zabiegiem operacyjnym a rozpoczęciem chemioterapii na rokowanie u chorych z rakiem jajnika w III stopniu zaawansowania klinicznego wg FIGO
Michał Starnawski, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL 2006, 4 (3), p. 177-185
DOI:

Znaczenie prognostyczne dystalnego i radialnego marginesu resekcji raka odbytnicy z cechą T4 połączonej z wycięciem narządu rodnego
Bartłomiej Szynglarewicz, Rafał Matkowski, Daniel Sydor, Zbigniew Smorąg, Józef Forgacz, Marek Pudełko, Jacek Dryl, Jan Kornafel
GIN ONKOL 2006, 4 (3), p. 186-192
DOI:

Molekularne czynniki adhezyjne w szerzeniu się nabłonkowego raka jajnika
Bogdan Waksmański , Anita Olejek
GIN ONKOL 2006, 4 (3), p. 193-201
DOI: