LOGO
pl en

Płaskonabłonkowy rak szyjki macicy FIGO IB1 z obfitym limfoidalnym podścieliskiem (lymphoepithelioma-like carcinoma) u 57-letniej kobiety

Joanna Trawińska1*, Joanna Bielatowicz2*, Bogusław Gawlik2, Joanna Skręt-Magierło3, Andrzej Skręt2, Andrzej Radkowski4, Mariusz Książek5, Edyta Barnaś3

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (2), p. e58–e64
DOI: 10.15557/CGO.2021.0010
Streszczenie

Płaskonabłonkowy rak szyjki macicy z obfitym limfoidalnym podścieliskiem (lymphoepithelioma-like carcinoma, LELC) jest rzadkim typem raka szyjki macicy. W etiopatogenezie LELC szyjki macicy bierze się pod uwagę zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (human papillomavirus, HPV) i wirusem Epsteina–Barr. Przedstawiono przypadek tego nowotworu u 57-letniej kobiety. Stwierdzono u niej unikalne występowanie typu HPV-59 z charakterystycznym dla Europejek niewystępowaniem wirusa Epsteina–Barr. W leczeniu chorej zastosowano niestosowaną dotychczas u pacjentek z LELC radykalną histerektomię z oszczędzeniem układu wegetatywnego (nerve-sparing radical hysterectomy, NSRH). W leczeniu uzupełniającym wykorzystano radioterapię w skojarzeniu z wlewkami cisplatyny.

Słowa kluczowe
rak szyjki macicy, rak płaskonabłonkowy z limfoidalnym podścieliskiem, HPV