LOGO
pl en

Planowa radioterapia adaptatywna o modulowanej intensywności dawki pod kontrolą rezonansu magnetycznego w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy

Yukihiro Hama, Etsuko Tate

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (2), p. e65–e67
DOI: 10.15557/CGO.2021.0011
Streszczenie

Radioterapia pod kontrolą rezonansu magnetycznego umożliwia precyzyjne dostarczanie dawek promieniowania w leczeniu guzów ruchomych, m.in. raka szyjki macicy. Osiemdziesięciodwuletnia kobieta z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy została skierowana na radioterapię paliatywną. Ponieważ pacjentka uprzednio odmówiła wdrożenia chemioterapii i brachyterapii, zastosowano radioterapię wiązką zewnętrzną w celu opanowania krwawienia z macicy i złagodzenia bólu w okolicy łonowej. Ze względu na brak przerzutów i spodziewane długie przeżycie chorej zastosowano lecznicze dawki promieniowania (70–80 Gy/28 frakcji) w schemacie planowej radioterapii adaptatywnej o modulowanej intensywności dawki, pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Sześć miesięcy po zakończeniu leczenia nie stwierdzono guza ani działań niepożądanych; objawy ustąpiły. Zgodnie z naszą wiedzą jest to pierwsze doniesienie na temat miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy leczonego przy zastosowaniu wysokodawkowej radioterapii adaptatywnej o modulowanej intensywności dawki i pod kontrolą rezonansu magnetycznego.

Słowa kluczowe
radioterapia adaptatywna, radioterapia sterowana obrazem, MRI, radioterapia, nowotwory szyjki macicy