LOGO
pl en

2021, Vol 19, No 1


Kwestionariusze nomotetyczny EORTC IN-PATSAT 32 i idiograficzny GAS w ocenie leczenia operacyjnego przez pacjentki z rakiem endometrium
Joanna Trawińska, Joanna Skręt-Magierło, Renata Raś, Bogusław Gawlik, Andrzej Skręt, Sławomir Januszek, Edyta Barnaś
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (1), p. e1–e7
DOI: 10.15557/CGO.2021.0001

Czynniki prognostyczne przeżycia i wznowy u chorych na surowiczego raka jajnika i trzonu macicy leczonych w jednym ośrodku przez okres 17 lat
Gülşah Selvi Demirtaş, Mehmet Gokcu
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (1), p. e8–e15
DOI: 10.15557/CGO.2021.0002

Wartość leczenia operacyjnego z zachowaniem płodności u młodych kobiet z nabłonkowym rakiem jajnika: badanie porównawcze
Waleed M. Etman, Mohamed Fathy Abohashim, Ramadan M. Ali, Osama Abd- Elaziz, Doaa Mandour, Rehab Hemeda, Ola A. Harb, Walid A. Abdelsalam
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (1), p. e16–e21
DOI: 10.15557/CGO.2021.0003

Wykonalność i skuteczność chirurgicznej oceny stopnia zaawansowania raka endometrium z zastosowaniem nacięcia Pfannenstiela
Murad A. Jabir, Mahmoud H. Elshoieby, Mohamed I. Omar, Mohamad Raafat, Hisham Abou-Taleb, Ali Hassan Hamed
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (1), p. e22–e26
DOI: 10.15557/CGO.2021.0004

Chirurgia oszczędzająca unerwienie w nowoczesnej ginekologii onkologicznej
Paweł Gruszecki, Kazimierz Pityński
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (1), p. e27–e32
DOI: 10.15557/CGO.2021.0005