LOGO
pl en

2019, Vol 17, No 1


Ocena skuteczności weryfikacji histopatologicznej endometrium za pomocą ambulatoryjnej biopsji aspiracyjnej
Bartosz Rajs, Marcin Wiecheć, Ewa Wiercińska, Kazimierz Pityński
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (1), p. 3–9
DOI: 10.15557/CGO.2019.0001

Aktualizacja klasyfikacji stopni zaawansowania raka szyjki macicy – stan na 2019 rok
Piotr Lepka, Marcin Jędryka, Marcin Misiek, Rafał Matkowski, Kamil Zalewski
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (1), p. 10–18
DOI: 10.15557/CGO.2019.0002

Analiza efektywności operacji i bezpieczeństwa laparoskopowej radykalnej histerektomii w raku szyjki macicy na podstawie najnowszego piśmiennictwa
Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Tomasz Michalski, Joanna Wrońska-Stefaniak, Andrzej Bieńkiewicz
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (1), p. 19–26
DOI: 10.15557/CGO.2019.0003

Płynna biopsja w raku endometrium
Nikola Zmarzły, Ewelina Hermyt, Andrzej Witek, Joanna Gola, Urszula Mazurek
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (1), p. 27–42
DOI: 10.15557/CGO.2019.0004

Leczenie oszczędzające raka endometrium – sposoby i wyzwania z uwzględnieniem oceny stopnia zaawansowania i zróżnicowania
Kamila Trepka, Piotr Bodzek, Anita Olejek
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (1), p. 43–48
DOI: 10.15557/CGO.2019.0005