Częstość występowania i profil nowotworów kobiecych narządów płciowych w latach 2010–2014 w mieście Beira w Mozambiku
Afiliacja i adres do korespondencji
1 Serviço de Anatomia Patológica, Hospital Central da Beira, Beira, Mozambique
2 Universidade Católica de Moçambique, Beira, Mozambique
3 Operational Research Unit, Doctors with Africa, Beira, Mozambique
4 Clinic of Infectious Diseases, University of Bari, Bari, Italy
5 Operational Research Unit, Doctors with Africa, Padua, Italy
6 Zerouno Procreazione, Centro di Medicina, Venezia Mestre (VE), Italy
Correspondence: Damiano Pizzol, MD, PhD, Operational Research Unit, Doctors with Africa CUAMM, Rua Fernao Mendes Pinto 165, Ponta Gea 1363 Beira, tel.: (+39) 3668731237, e-mail: d.pizzol@cuamm.org
Curr Gynecol Oncol 2017, 15 (3), p. 189–193
DOI: 10.15557/CGO.2017.0019
STRESZCZENIE

Cel: Nowotwory kobiecych narządów płciowych stanowią istotne obciążenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne na całym świecie. W krajach o niskich dochodach, w szczególności w Mozambiku, brak jest zarówno dostępnych danych, jak i skutecznych strategii walki z tymi chorobami. Celem badania było prześledzenie profilu epidemiologicznego nowotworów ginekologicznych w latach 2010–2014 w mieście Beira w Mozambiku. Metoda: Autorzy dokonali retrospektywnego przeglądu rejestrów medycznych Oddziału Patologii Szpitala Centralnego w Beirze w celu wyodrębnienia wszystkich przypadków nowotworów kobiecych narządów płciowych odnotowanych w okresie od stycznia 2010 do grudnia 2014 roku. Wyniki: W większości przypadków (43,4%) rozpoznane u kobiet nowotwory dotyczyły narządów rodnych, przy czym rak szyjki macicy był zdecydowanie najczęściej odnotowywanym nowotworem w każdym roku (od 86,7% w 2013 do 93,3% w 2014 roku). Wniosek: Podobnie jak w wielu krajach o niskich dochodach, również w Mozambiku dostęp do programów przesiewowych nowotworów narządów rodnych jest ograniczony – niezbędne jest pilne podjęcie działań prewencyjnych.

Słowa kluczowe: nowotwory kobiecych narządów płciowych, kraje o niskich dochodach, epidemiologia, rak szyjki macicy