Histopatologia raków jajnika współistniejących z endometriozą
Afiliacja i adres do korespondencji
1 Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
2 Oddział Chemioterapii, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
3 Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
4 Zakład Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
5 Zakład Patologii Nowotworów, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
6 Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
7 Oddział Radioterapii, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Polska
Adres do korespondencji: Elżbieta Stasienko, Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka, ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, tel.: +48 535 535 045, e-mail: elzbieta.stasienko@gmail.com
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (2), p. 85–92
DOI: 10.15557/CGO.2015.0010
STRESZCZENIE

Cel: Celem pracy jest prezentacja zróżnicowania histopatologicznego raków jajnika współistniejących z endometriozą. Materiał i metody: Korzystając ze szpitalnej bazy danych, przeanalizowaliśmy wyniki histopatologiczne pacjentek z rakiem jajnika, które były operowane między 2004 a 2010 rokiem w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. U 62 chorych potwierdziliśmy endometriozę i raka jajnika w jednym preparacie tkankowym. Wyniki: Wydaje się, iż endometrioza wpływa na rozwój specyficznych typów histopatologicznych raków jajnika. Spośród 62 pacjentek 53,22% (33 przypadki) miało raka endometrioidalnego, 25,8% (16) – raka jasnokomórkowego, 19,35% (12) – raka surowiczego, a 1,61% (1) – raka śluzowego. Nasze wyniki potwierdzają tezę, że endometrioza może promować rozwój określonych typów histopatologicznych raka jajnika. Odnotowaliśmy częstsze występowanie raka endometrioidalnego i jasnokomórkowego niż innych podtypów raka jajnika, a także przewagę raka jasnokomórkowego wśród raków powstałych w bliźnie po laparotomii. W grupie pacjentek z rakiem w bliźnie trzy (75%) miały raka jasnokomórkowego, a jedna – surowiczego. Podsumowanie: Jeśli przyjąć klasyczne kryteria Sampsona, typ endometrialny był najczęstszym rozpoznaniem histopatologicznym u pacjentek z rakiem jajnika, któremu towarzyszyła endometrioza. Typ jasnokomórkowy okazał się zaś najczęstszym rozpoznaniem wśród chorych z rakiem, któremu towarzyszyła endometrioza w bliźnie po laparotomii.

Słowa kluczowe: endometrioza, rak jajnika, histopatologia