Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące zmian przednowotworowych oraz raka szyjki macicy w ciąży
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 I Oddział Kliniczny Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
Correspondence to:
1 Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej,
Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Kliniczna 1 A, 80-402 Gdańsk, tel.: +48 58 349 34 41, e-mail: ginekologia@gumed.edu.pl
2 Witold Kędzia, I Oddział Kliniczny Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33,
60-535 Poznań, tel.: +48 61 841 92 24, e-mail: ginekologia@gpsk.am.poznan.pl
Source of financing: Department own sources

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2014, 12 (1), p. 43–48
DOI: 10.15557/CGO.2014.0004