Rak szyjki macicy – czy zawsze chirurgia?
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Oddział Położniczo-Ginekologiczny WSZ w Kaliszu
2 Klinika Ginekologii Operacyjnej UM w Poznaniu, GPSK
3 Katedra Zdrowia Matki i Dziecka UM w Poznaniu, GPSK
4 Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
Correspondence to: Dr hab. n. med. Dariusz Samulak, Oddział Położniczo-Ginekologiczny WSZ w Kaliszu, ul. Toruńska 7, 62-800 Kalisz
Source of financing: Department own sources

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2012, 10 (2), p. 141-149
STRESZCZENIE

W skali świata rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem narządów płciowych u kobiet. Szacuje się, że liczba kobiet chorych na raka szyjki macicy na świecie sięga 1,4 miliona. W Polsce rak szyjki macicy zajmuje czwarte miejsce – po raku sutka, płuc i endometrium – oraz piąte miejsce jako przyczyna zgonów wśród kobiet z powodu nowotworów złośliwych. Rak szyjki macicy najczęściej rozwija się u kobiet pomiędzy 45. a 59. rokiem życia. Współczesne standardy leczenia raka szyjki macicy obejmują: leczenie chirurgiczne, które wciąż jest podstawą w stopniu 0, IA, IB, IIA, radioterapię, chemioterapię oraz radiochemioterapię, które stosuje się w stopniach od IB do IVB. Leczenie chirurgiczne u chorych z rakiem szyjki macicy dzieli się na następujące typy: leczenie pierwotne, leczenie współistniejących patologii narządów płciowych przed planowaną radiochemioterapią, leczenie nawrotów raka szyjki macicy i leczenie paliatywne. Niska skuteczność radioterapii i chemioterapii stosowanych samodzielnie w raku szyjki macicy spowodowała wzrost zainteresowania radiochemioterapią, czyli metodą łączącą leczenie promieniami i lekami cytotoksycznymi. W badaniach randomizowanych stwierdzono poprawę 3-letniego przeżycia o 10-18%, a lekiem najczęściej stosowanym jest cisplatyna podawana oddzielnie lub w skojarzeniu z 96-godzinnym wlewem fluorouracylu. Rak szyjki macicy należy obecnie do nowotworów, w których leczenie skojarzone stanowi standard terapeutyczny.

Słowa kluczowe: cisplatyna, histerektomia, leczenie operacyjne, radiochemioterapia, rak szyjki macicy