Neutropenia – diagnostyka i leczenie w świetle doniesień z ASCO 2009
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Klinika Onkologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Ginekologii, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań.
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
2 Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań.
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
Correspondence to: Jolanta Lubin, Klinika Onkologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Ginekologii, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań, e-mail: jolaostap@wp.pl
Source of financing: Department own sources

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (1), p. 47-50
STRESZCZENIE

Celem pracy jest przedstawienie najnowszych doniesień z zakresu wiedzy na temat neutropenii i gorączki neutropenicznej jako powikłań chemioterapii w nowotworach. Problem nie jest odosobniony, dotyczy dużej grupy chorych poddawanych terapiom przeciwnowotworowym. Ze względu na to, że większość pacjentów onkologicznych stanowią osoby starsze, u których rezerwa szpikowa nie jest w pełni wydolna, chęć paliatywnego wydłużania życia chorych onkologicznych oraz bardziej agresywne schematy leczenia cytostatykami neutropenia staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem ubocznego działania chemioterapii, zaliczanym do ostrych powikłań (ostre powikłania leczenia występują od kilku dni do kilku tygodni po zakończeniu podawania cytostatyków). Kwalifikacja pacjentów do jednej z trzech grup ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej wyróżnianych przez NCCN (National Comprehensive Cancer Network) oraz EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) pozwala przewidywać reakcje chorych na stosowane leczenie. Przedstawione na ASCO w 2009 roku abstrakty poszerzają znacząco wiedzę o czynnikach stymulujących wzrost granulocytów, a w szczególności ich wpływie na przeżycia chorych onkologicznych, u których stosowano mielosupresyjne chemioterapie. W pracy odniesiono się do abstraktu prezentowanego na ASCO 2008, w którym podobnie jak w abstrakcie z 2009 roku porównano ryzyko hospitalizacji u pacjentów stosujących filgrastim i pegfilgrastim. Niezmiernie ważna w praktyce klinicznej jest profilaktyka (pierwotna i wtórna) oraz leczenie neutropenii i gorączki neutropenicznej będącej przyczyną śmierci pacjentów onkologicznych.

Słowa kluczowe: neutropenia, gorączka neutropeniczna, G-CSF, chemioterapia, nowotwory