Znaczenie oceny węzła wartowniczego u chorych na raka błony śluzowej trzonu macicy
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
2 Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
Correspondence to: Mariusz Bidziński, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: 022 644 00 55, e-mail: mbidzinski@coi.waw.pl

GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 25-26
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono współczesne koncepcje dotyczące węzła wartowniczego w przypadkach raka trzonu macicy. Został zaprezentowany przegląd technik poszukiwania węzła wartowniczego oraz właściwych metod oceny w kierunku mikroprzerzutów. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizacyjne i techniczne szczegóły koncepcji węzła wartowniczego.

Słowa kluczowe: rak trzonu macicy, węzeł wartowniczy