Varia. Zasady obserwacji chorych po leczeniu z powodu nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem raka trzonu macicy
Afiliacja i adres do korespondencji

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
Correspondence to: Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-780 Warszawa, tel.: 22 644 95 98, e-mail: kawecki@coi.waw.pl

GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 73-75
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Przedstawiono zasady obserwacji chorych po leczeniu z powodu nowotworów złośliwych. Podstawowym celem obserwacji jest wczesne wykrycie nawrotu choroby, ale także wczesne rozpoznanie drugiego niezależnego nowotworu oraz monitorowanie działań niepożądanych uprzednio przeprowadzonego leczenia. Szczegółowe zasady obserwacji, uwzględniające rytm wizyt kontrolnych i zakres badań diagnostycznych, są specyficzne dla typu nowotworu. Omówiono cele i schemat obserwacji u chorych na raka trzonu macicy, podkreślając znaczenie działań mających na celu wczesne wykrycie ew. drugiego niezależnego nowotworu.

Słowa kluczowe: obserwacja po leczeniu onkologicznym, nawrót nowotworu, przerzuty odległe, drugi niezależny nowotwór, rak trzonu macicy, rak piersi