Rehabilitacja po leczeniu i zagadnienia opieki paliatywnej. Rehabilitacja psychiczna pacjentek z nowotworem narządów rodnych
Afiliacja i adres do korespondencji

Poradnia Psychologiczna, Centrum Onkologii – Instytut M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa
Correspondence to: Mariola Kosowicz, ul. Śliska 36, 05-092 Łomianki, tel.: 0 501 707 093, e-mail: mar.psychoonkologia@interia.pl; Teresa Wysocka-Bobryk, ul. Bacewiczówny 7/42, 02-786 Warszawa, tel.: 0 501 686 830

GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 62-63
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Spośród wszystkich chorób nowotwory wywierają najsilniejszy wpływ na psychikę człowieka. Na chorobę, szczególnie nowotworową, nikt nie jest przygotowany. Jest ona obarczona silnym lękiem społecznym, co już w początkowym okresie oczekiwania na diagnozę staje się nierzadko przyczyną psychicznego „holokaustu”. Niestety, taki stan umysłu pobudza silne i bardzo trudne emocje, m.in. lęk, często nadmierne cierpienie. Na swojej drodze po zdrowie chora kobieta wymaga wielodyscyplinarnego wsparcia, bez którego może nie mieć szansy na przejście przez nią w sposób mimo wszystko bezpieczny.

Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, reakcje emocjonalne, mechanizmy obronne, jakość życia, rehabilitacja psychiczna