Rehabilitacja fizyczna kobiet leczonych z powodu nowotworów narządu rodnego
Afiliacja i adres do korespondencji

Zakład Rehabilitacji, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Correspondence to: Zakład Rehabilitacji, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, e-mail: hania@coi.waw.pl

GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 64-65
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono współczesne poglądy dotyczące zasad i głównych celów rehabilitacji w ginekologii onkologicznej. Opisano główne przyczyny obniżenia sprawności fizycznej po leczeniu nowotworów narządu rodnego, a także wymieniono czynniki mające wpływ na stan zdrowia chorych.

Słowa kluczowe: rehabilitacja onkologiczna, obrzęk limfatyczny, jakość życia