Nadzór po leczeniu chorych na raka trzonu macicy
Afiliacja i adres do korespondencji

Correspondence to: II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa, tel.: 022 596 64 21, faks: 022 596 64 87, e-mail: czajkowskik@szpitalkarowa.pl

GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 59-61
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Opieka nad kobietami po przebytym leczeniu nowotworu trzonu macicy zależy przede wszystkim od stadium zaawansowania choroby w chwili podjęcia terapii, od zakresu leczenia operacyjnego i od zaproponowanej terapii zachowawczej. Zaproponowano różne schematy nadzoru nad pacjentką w zależności od występowania czynników ryzyka wznowy oraz zaawansowania klinicznego choroby nowotworowej. Omówiono ryzyko wznowy w zależności od obrazu klinicznego przy podjęciu leczenia oraz wyniku badania histopatologicznego. Poddano analizie zastosowanie metod diagnostycznych w zależności od spodziewanego miejsca wystąpienia wznowy.

Słowa kluczowe: rak trzonu macicy, nadzór po leczeniu, wznowa, czynniki ryzyka