Leczenie systemowe i hormonalne chorych z rakiem trzonu macicy
Afiliacja i adres do korespondencji

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
Correspondence to: Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: 022 644 00 55, e-mail: mbidzinski@coi.waw.pl

GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 49-52
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

W pracy omówiono zastosowanie chemioterapii i hormonoterapii w leczeniu raka trzonu macicy. Przedstawiono wytyczne dotyczące leczenia systemowego uzupełniającego i terapeutycznego w zależności od stopnia klinicznego zaawansowania oraz typu histopatologicznego. Zaprezentowano również wyniki istotnych badań klinicznych. Dokonano przeglądu stosowanych leków hormonalnych, z uwzględnieniem wskazań do takiej terapii. Ponadto przedstawiono nowe kierunki w terapii celowanej w raku trzonu macicy.

Słowa kluczowe: rak trzonu macicy, hormonoterapia, chemioterapia, terapia celowana