LOGO
pl en

2006, Vol 4, No 4


Analiza wybranych czynników molekularnych i klinicznych u pacjentek leczonych z powodu raka jajnika taksanami i cisplatyną
I. Ziółkowska-Seta, P. Derlatka, P. Sobiczewski, G. Panek, E. Kraszewska, J. Kupryjańczyk, M. Bidziński, R. Mądry, J. Markowska
GIN ONKOL 2006, 4 (4), p. 220-229
DOI:

Współczesne możliwości oszczędzenia zdolności do rozrodu u kobiet leczonych z powodu nowotworów narządu rodnego
Grzegorz Panek, Piotr Sobiczewski, Paweł Derlatka, Jarosław Gmyrek, Izabela Ziółkowska-Seta
GIN ONKOL 2006, 4 (4), p. 230-240
DOI:

Chemioterapia dootrzewnowa w zaawansowanym raku jajnika
Mirosława Demska
GIN ONKOL 2006, 4 (4), p. 241-249
DOI:

Nowotwory przerzutowe pochwy. Problem diagnostyczny i terapeuyczny
Jörg Baltzer, Waldemar Poleska
GIN ONKOL 2006, 4 (4), p. 250-255
DOI:

Współistnienie złośliwego mieszanego mezodermalnego guza macicy i raka piersi – opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa
Joanna Jońska-Gmyrek, Piotr Bobkiewicz, Anna Dańska-Bidzińska, Mariusz Bidziński, Anna Nasierowska-Guttmejer, Leszek Gmyrek, Ryszard Krynicki, Wojciech Olszewski
GIN ONKOL 2006, 4 (4), p. 256-264
DOI: