Hormonalna terapia u kobiet po leczeniu raka piersi i endometrium
Afiliacja i adres do korespondencji

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
Correspondence to: Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, e-mail: mbidzinski@coi.waw.pl
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL, 2005, 3 (2), p. 76-83
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono obecnie obowiązujące zasady postępowania dotyczącego leczenia objawów menopauzy u kobiet po leczeniu raka piersi i trzonu macicy. Stale wzrastająca liczba pacjentek po leczeniu tych nowotworów, a wkraczających w wiek menopauzy, wymusza zajęcie się tym zagadnieniem. W artykule zebrano wiedzę na podstawie dostępnego piśmiennictwa oraz własnego doświadczenia autorów. Dotychczasowe analizy oparte na retrospektywnych badaniach nie wypracowały wiarygodnych zaleceń dotyczących przeciwdziałania problemom menopauzy u kobiet po leczeniu nowotworów hormonozależnych. Badania grup skandynawskich, pomimo że były randomizowane i prospektywne, także nie pozwalają na sformułowanie ostatecznych wniosków. Należy podkreślić, że stosowanie leków hormonalnych u takich chorych powinno być wnikliwie przeanalizowane i dobierane indywidualnie z uwzględnieniem najniższych dawek oraz krótkiego czasu podawania środków. Zazwyczaj przed zastosowaniem leków hormonalnych należy stosować leki niehormonalne o udowodnionej skuteczności w zmniejszaniu uporczywych dolegliwości okresu menopauzalnego. Wątpliwości dotyczące zagrożeń w działaniach terapeutycznych u kobiet po leczeniu raka piersi i raka trzonu macicy muszą być szczegółowo omawiane z chorymi.

Słowa kluczowe: terapia hormonalna, rak piersi, rak trzonu macicy, hormony a nowotwory, terapia niehormonalna