IUMPA-2: zastosowanie wewnątrzmaciczne systemu uwalniającego octan medroksyprogesteronu w leczeniu rozrostów endometrium – doniesienie wstępne
Afiliacja i adres do korespondencji

I Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej IGP Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Jadwigi 22, 92-107 Łódź, tel. 0 (prefiks) 42 679 56 42, fax 0 (prefiks) 42 679 56 43, e-mail: ajk@csk.am.lodz.pl
Praca finansowana przez Komitet Badań Naukowych: 4PO5E 058 19.

GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 195-198
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Celem badań było opracowanie wewnątrzmacicznego systemu uwalniania leku zawierającego octan medroksyprogesteronu, stosowanego w leczeniu nieprawidłowych krwawień z jamy macicy związanych z rozrostami endometrium typu prostego. Dotychczas leczenie tego typu rozrostu wymagało leczenia gestagenami stosowanymi enteralnie bądź parenteralnie, ewentualnie leczenia chirurgicznego. Materiał i metody: Wkładka domaciczna ma postać walca zawierającego sprasowany z nośnikiem polimerowym octan medroksyprogesteronu w dawce 2 gramów. Założony czas oddziaływania, a jednocześnie biodegradacji w środowisku jamy macicy wynosi 30 dni. Materiał stanowiło 30 kobiet po menopauzie z wcześniej rozpoznanym histopatologicznie rozrostem prostym endometrium albo z ultrasonograficznymi cechami podejrzenia patologii endometrium. Wyniki: Po zakończeniu leczenia przy użyciu IUMPA-2 wszystkie uzyskane wyniki histopatologiczne opisywały endometrium jako fazę wydzielniczą albo przemianę pseudodoczesnową. Wnioski: 1. Wewnątrzmaciczna wkładka z octanem medroksyprogesteronu IUMPA-2 stanowi skuteczny system w leczeniu rozrostów prostych endometrium. 2. IUMPA-2 ma szczególne zastosowanie w leczeniu chorych z przeciwwskazaniami do ogólnoustrojowego stosowania gestagenów.

Słowa kluczowe: IUMPA, leczenie hormonalne, rozrost endometrium