Lista Recenzentów w 2019 roku

Serdecznie dziękujemy wszystkim Recenzentom, którzy w 2019 roku wspierali nasze pismo, dbając o jakość prac publikowanych w „Current Gynecologic Oncology”.

 • Marta Bałajewicz-Nowak
 • Tomasz Banaś
 • Paweł Basta
 • Paweł Blecharz
 • Krzysztof Cendrowski
 • Piotr Chłosta
 • Anita Chudecka-Głaz
 • Anita Cymbaluk-Płoska
 • Marek Dziechciowski
 • Diana Hodorowicz-Zaniewska
 • Monika Kabzińska-Turek
 • Kazimierz Karolewski
 • Dagmara Klasa-Mazurkiewicz
 • Tomasz Kluz
 • Paweł Knapp
 • Juliusz Kobierski
 • Artur Ludwin
 • Inga Ludwin
 • Anna Markowska
 • Tomasz Milewicz
 • Kazimierz Pityński
 • Marta Stelmach
 • Joanna Szpor
 • Rafał Tarkowski
 • Katarzyna Wójcik-Krowiranda
 • Agnieszka Wrona-Cyranowska
 • Dariusz Wydra
 • Joanna Wysocka
 • Wojciech Wysocki
 • Kamil Zalewski