Standardy w ginekologii onkologicznej. Rekomendacje postępowania onkologicznego. Rak trzonu macicy
Affiliation and adress for correspondence

1 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
4 Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
5 Zakład Markerów Nowotworowych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
6 I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
7 II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
8 Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
9 Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
10 Klinika Położnictwa i Ginekologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
11 Klinika Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
12 Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13 Zakład Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
14 Zakład Patomorfologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
Correspondence to: Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: 022 644 00 55, faks: 022 648 44 71; rekomendacje on-line: http://www.onkologia.szpitalkarowa.pl

GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 9-18
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
ABSTRACT

Punkt wyjścia do sformułowania powyższych rekomendacji stanowiły zasady diagnostyki, leczenia i postępowania po leczeniu raka trzonu macicy opracowane w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Przedstawione zalecenia kierowane są do lekarzy zajmujących się diagnostyką i leczeniem nowotworów narządu rodnego w regionie mazowieckim. Celem rekomendacji jest stworzenie możliwości ujednolicenia zasad postępowania w ośrodkach ginekologiczno-onkologicznych w regionie oraz określenie warunków do leczenia chorych w szpitalach o określonym stopniu specjalizacji.