2015-11-10
Juvenes Pro Medicina, 22–23 kwietnia 2016 r.

W imieniu prof. dr hab. n. med. Ewy Sewerynek oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w 54. Ogólnopolskiej i 12. Międzynarodowej edycji Konferencji Juvenes Pro Medicina, która odbędzie się w dniach 22–23 kwietnia 2016 roku.

Od ponad 50 lat Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi organizuje Konferencję Naukowo-Szkoleniową Studentów i Młodych Lekarzy Juvenes Pro Medicina. Organizowana przez nas Konferencja jest niezwykle ważnym wydarzeniem tego typu, kierowanym do młodych naukowców – studentów kierunków medycznych i lekarzy w początkach ich zawodowej kariery.

W maju 2015 roku odbyła się 53. Ogólnopolska i 11. Międzynarodowa edycja Konferencji, w której wzięło udział ponad 500 Młodych Naukowców z całej Polski, a także z wielu ośrodków zagranicznych (oficjalnym językiem konferencji jest język angielski).

Uczestnicy przedstawili blisko 200 projektów naukowych podczas 17 sesji tematycznych, między innymi: Ginekologia i położnictwo, Zdrowie publiczne, Choroby wewnętrzne, Neurologia, Pediatria, Stomatologia i wiele innych. Prace zostały ocenione przez grono wybitnych specjalistów z danej dziedziny – profesorów i doktorów, nauczycieli akademickich oraz doświadczonych lekarzy związanych z pracą naukową.

Co ważne, uczestnicy Konferencji Juvenes Pro Medicina mają możliwość udziału w warsztatach szkoleniowych, seminariach i wykładach.

Poprzednia edycja Konferencji została objęta patronatem m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Rektora Uniwersytetu Medycznego Prof. dra hab. n. med. Pawła Górskiego, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz wielu innych instytucji związanych ze światem medycyny.

Tegoroczna Konferencja ponownie zgromadzi wiele znamienitych nazwisk ze świata nauki, a także młodych i zdolnych naukowców z wielu ośrodków uniwersyteckich, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Z poważaniem

Maria Malarska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Juvenes Pro Medicina 2016